Genel Bilgiler

 

  Program Koordinatörü:  Öğr. Gör. Fidan Küdür Çırpan
E_Posta Adresi:   fidan.kudur@marmara.edu.tr
Telefon:  (0216) 336 47 66
  (0216) 338 27 98
  (0216) 418 23 85
Dahili  1140

Kuruluş

Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, 30.05.2000 tarihinde, YÖK'ten alınan onay ile kurulmuş ve 2004 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İlk ve Acil Yardım alanında ön lisans diploması verilir. “Acil Yardım Teknikeri” ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmak; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmak.

Bu ön koşulu sağlayan öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-2) ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili

Programda amacımız; kaza, yangın gibi felaketler ve kalp krizi, solunum yetmezliği gibi diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı olay yerinde uygulayıp, hastayı iyi donanımlı bir ambulans ile bir sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilecek, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen sağlık personeli yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlk ve Acil Yardım Programı'ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlk ve Acil Yardım Programını başarı ile bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir eğitim-öğretim yılı içinde derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, ara ve final sınavları, proje değerlendirme, laboratuvar teorik ve pratik sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Acil ve İlk Yardım Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlaması gerekmektedir; teorik ve uygulama derslerinin genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2,00 olmalıdır.


Bu sayfa Paramedic tarafından en son 04.07.2017 15:22:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM